“อย. ห้ามใช้เมลามีนในไมโครเวฟ ร้อน 100 องศาระวังก่อมะเร็ง” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2547 คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้แถลงข่าวถึงอันตรายของการใช้ภาชนะ   เมลามีนใส่อาหารที่มีความร้อนจัด อาหารที่เป็นกรด และการนำไปใช้กับเตาไมโครเวฟ ว่า “อะมิโนเรซิน”ที่เป็น โพลิเมอร์ของเมลามีนกับฟอร์มาลดีไฮด์ หากนำไปใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่แพร่กระจายออกมาจากภาชนะก่อให้เกิดโรคมะเร็งทางเดินหายใจและทางเดินอาหารนอกจากนี้ทาง อย. ยังได้แถลงว่า จากการตรวจสอบภาชนะเมลามีนทุกยี่ห้อที่จำหน่ายในท้องตลาดพบว่าผู้ผลิตมักมีการติดฉลากระบุว่าภาชนะชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียสได้ แต่ระดับอุณหภูมิที่ปรากฏจะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ภาชนะยังคงรูปได้ ไม่บิดเบี้ยว ไม่ใช่ระดับอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อการใส่อาหาร

soup-bowl

ซึ่งทาง อย.จะได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้ปรับคำเตือนในฉลากและต้องให้คำแนะนำกับผู้ซื้อถึงวิธีการใช้ภาชนะเมลามีนอย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภคเองจึงควรใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากใช้งานกับความร้อนสูง เช่น น้ำเดือดจัด ของทอดร้อนๆ จากกระทะ ก็อาจทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งแพร่ออกมาจากภาชนะใส่อาหารได้ ดังนั้นหากจะใช้ภาชนะในการปรุงอาหาร หรืออุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิกไม่มีลวดลาย หรือแก้วทนไฟจะดีกว่า